Blue Alex

15 tekstów – auto­rem jest Blue Alex.

* * * * *

Już bzy przek­witły w ogrodzie.
Wios­na bar­wa­mi szaleje.
Ro­sa na tra­wie o wschodzie
i niebo błęki­tem się śmieje.

Znów la­to nad­chodzi gorące.
Chcę z Tobą poszu­kać stokrotek,
tych małych is­kierek na łące.
W ich płat­kach uk­ryję tęsknotę... 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 czerwca 2011, 08:42

* * * * *

za­pach wie­czo­ru w ogrodzie
cichut­ko grają świerszcze
ciepłą mu­zykę wspomnień
słychać w liści szeleście

kil­ka gwiazd już zabłysło
na ciem­niejącym niebie

za­pom­nieć by wreszcie przyszło
jak bar­dzo kochałam ciebie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 maja 2011, 20:58

* * * * *

usiadłam w og­ro­du ciszy
wróciły do mnie wspomnienia
płynęły jak dźwięki klawiszy
spod palców sa­mego Szopena

zam­knęłam na chwilę oczy
by le­piej słyszeć muzykę
i piękna te­go nie spłoszyć
na­wet wzro­ku dotykiem

i trwała cud­na ta chwila
na twarzy łzy czułam słone
znów błękit skrzy­deł motyla
przy­niósł marze­nia stracone 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 maja 2011, 21:13

*****

zos­ta­wiłeś mnie samą
z moim smut­kiem
nie czułam ciepła twej dłoni
na włosach

gęsta mgła niepew­ności
otoczyła mnie
chłod­nym ramieniem

błądziłam
szu­kając ciebie

zna­lazłam

nie wiedziałam
czekałam

dziś wiem
już nie wrócisz

kar­mię się twoich słów
pow­szed­nim chle­bem
kłam­stwem
i wierszami
(A.K. 30.01.2011) 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 kwietnia 2011, 12:19

*****

ty pow­ra­casz do mnie
w każdym słowie wierszy
tak jak ciepły promień
po wiosen­nym deszczu

słońca blas­kiem pieścisz
przez la­ta dni długie
i mu­zyką świerszczy
w je­sienną szarugę

pow­ra­casz na chwilę
gwiazdą w no­cy mroku
w tęczo­we motyle
za­mieniasz łzę w oku 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 9 kwietnia 2011, 12:09

......

Nie pa­miętam,
kiedy marzyć przestałam.
Nie wiem,
gdzie za­gubiłam pragnienia.
Dla ciebie we włosy wplatałam
słońca promienie.
Wiem,
że słońce już zgasło,
ser­ce ok­ryło się cieniem.
Wiem,
że ciebie stra­ciłam
ra­zem z marzeniem... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 kwietnia 2011, 09:20

..............

Pośród róż i stok­ro­tek małych
biło kiedyś sa­mot­ne serce
i pragnęło swym życiem całym,
aby ktoś je wziął w swo­je ręce.

By usłyszeć w tęskno­cie i trwodze
te­go ser­ca dru­giego bicie...
Aż na­reszcie na je­go drodze
piękny mo­tyl za­tańczył w błękicie...

Za­pachniały wszys­tkie kwiaty ziemi.
Słowa wier­szy zbudziły pragnienia...
Tańczył mo­tyl do późnej jesieni,
aby zginąć w cichych cierpieniach... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 kwietnia 2011, 10:54

* * *

Bo­gac­two za­pachów i barw
wios­na niesie nam w darze.
Do­tykiem ciepłych warg
wiatr mus­ka mnie po twarzy.

Sa­mot­ność tyl­ko wokół
jest ta­ka pusta...
I łza w oku,
że to nie Two­je usta... 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 30 marca 2011, 10:18

* * *

Gdy po­myślę o dniach, które były,
które nig­dy nie wrócą więcej,
widzę oczy, co niebem zalśniły,
czuję ciepłe, kocha­ne ręce.

Widzę wte­dy wo­dy jeziora,
las i ogród pełen zieleni,
bar­wy nieba u bram wieczora
i twój uśmiech ze słońca promieni.

Ty roz­kwitłeś w mym życiu, jak mak w zbożu,
dałeś barwę i piękno sza­rym dniom,
po­kazałeś kieru­nek na rozdrożu...
Cze­mu dziś poz­wa­lasz płynąć łzom?... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 marca 2011, 18:03

OGNISKO

Pod sto­pami błyszczała rosa.
Wiatr kołysał drzew gałęziami.
Położyłeś dłoń na mych włosach,
de­likat­nie głaszcząc palcami…

Dym z og­niska płynął smugami.
Ser­ca Twe­go słyszałam bicie.
Przy­tuliłeś pocałunkami.
W oczach niebo uj­rzałam o świcie… 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 7 marca 2011, 10:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność